ANASAYFA YOGA? BİZE YAZIN! YOGA EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
 
 
Svadhyaya Yolunda Bir Keşif - Göbeklitepe -  Ece Türkmut  09/11/2013

Yoga Felsefesinde hayata geçirmemiz gereken çalışmalardan biri de Svadhyaya. Svadhyaya bireysel bir çalışma olarak karşımıza çıkar. Kendi tamlığımıza ulaşmak için, kendinimizi eğitmemiz, kendi üzerimizde çalışmamız gerekir. İnsan hayatın pek çok alanında bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü mutlak bilgiye ulaşmak için bilgilerin kombinasyonuna ulaşmak gerekir.

Antik Yunan’da İ.Ö. 6 - 7 yy’ lar arasında yaşamış Yedi Bilge’nin (Kleobunos, Solon, Khilon, Thales, Pittakos, Bias, Periandros) ortak söylemi ölçü kavramıydı. Onlara göre evren bir ölçü işiydi; İnsanın bu dünyadaki en önemli görevi de ölçülü olmaktı. Eylemde, sözde ve hayatın her alanında ölçülü olmaktan bahsediyorlardı. Bu sözleri ilk okuduğumda ulaşmış oldukları zihin yapısından oldukça etkilenmiş ve hayranlık duymuştum. Sonraki zamanlarda doğu felsefesinde de aynı kavramların irdelendiğini farkedince ilgim o yöne kaydı. Bu defa hayranlıkla doğu mitoslarını ve düşünce yapısını anlamaya çalışmaya başladım. Bir sürü kitap topluyor, kendimi okumaya veriyordum. Bir gün babam geldi, ne okuduğumu sordu. Dedim: “doğu felsefesi”. Güldü “pek uzağa gitmişsin” dedi. “Ama batıyı okudum zaten” dedim. Yine gülümsedi “Batı çelik çomakla oynarken burada medeniyetler vardı, niye önce buradan başlamıyorsun”...

Yıllar sonra tam da bu söylemi doğrulayacak ve tüm diğer okumaları  yerli yerine oturtan bir buluşla karşılaştım: Göbeklitepe.

 

Felsefi düşünce insanın evren içinde kendi varlığını  merak etmesiyle ve bu konuda sorular sormasıyla başlıyor. Filozofi ya da felsefe kelimesi etimolojik olarak bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi peşinde koşmak, hikmet arayışı gibi anlamlara geliyor.

Bir çok toplum bir felsefe geleneği yaratmıştır. Ancak Avrupa-Amerikan akademik çevrelerinde "felsefe" terimi genellikle sadece Batı Avrupa medeniyetinin oluşturduğu felsefe geleneği ile ilişkilendirdiği için Düşünce Tarihi ya da Felsefe Tarihi denildiğinde, Batıya bakmak gibi öğrenilmiş bir eğilimimiz var. Batı felsefesi rasyonel, sistematik düşünce geleneğini kendine ait kılıyor. Doğu felsefesi ise bu bağlamda felsefe dışı görülmüş; çünkü doğu düşüncesi mitolojik, mistik, gizemci ve simgesel yanları olan bir felsefe geleneği olarak tanımlanır. Oysa Doğu ve Batı felsefeleri olarak adlandırılan felsefe gelenekleri, farklılıklarıyla birlikte, karşılıklı etkileşim ve süreklilik halinde gelişim göstermiş düşünce biçimleridir. Doğu bu anlamda, daha Batı felsefesi mevcut değilken zengin bir düşünce tarihine sahiptir. Doğu ve batının buluştuğu yer Asya Minor yani Anadolu ise hikmeti aramaya buradan başlamak gerek; Anadolu Bilgeliği’nin, İslam öncesi ve sonrası çok derin bir birikimi var.

Medeniyetlerin Mezopotamya’da başladığını biliyoruz. Batı, Uzak Asya ya da Orta Asya gibi yerlerden göçler halinde insanların bu topraklara yerleştiği, Anadolu’nun da bir havza gibi bu toplumları ve kültürleri içine aldığı anlayışı vardı. Ancak bir buluş bildiğimiz tarihsel süreçleri ve bu algıyı değiştirecek kanıtlar ortaya koymaya başladı. Bu buluş bazı kadim bilgilerin başlangıcının burada neşet ettiğini anlatıyor.

Bu buluşun adı “Göbeklitepe” 1963 yılında şans eseri fark edilmiş ve 1995 yılında kazılmaya başlanmış arkeolojik bir yapı topluluğu. Uzunca bir süre ne olduğu anlaşılamamış. Dünya arkeloloji çevreleri uzunca bir süre bu buluşu görmezden gelmiş. Batı, 2008 yılı itibariyle Göbeklitepe olgusunu kabul etmeye başlamış ancak hala sırtını dönüyor. Neden? Çünkü dünya tarihi değişecek, ve batı dünyası yaratılan tarih kurgusuna bir altarnatif düşünmek istemiyor.

Göbeklitepe bir tapınak, dünyanın ilk tapınağı. Antik Mısır tarihi M.Ö 3000 lerde başlıyor. Sümerler M.Ö 4000‘lerde. Dünyanın en meşhur tapınma yeri Stonehedge’ in 5000 yaşında olduğu biliniyor.

 

 

Göbeklitepe ise 12.000 yıl öncesine ait; İşte bu ezber bozan bir buluş. Bu zamana kadar olan tarih bilgimiz, avcı toplayıcı insanların iklimden etkilendiğini bu yüzden hareket halinde olduklarını, tohumun keşfiyle yerleşik yaşama geçildiğini, göçerkenki şamanik unsurların da yerleşik hayata taşındığını ve böylece kültürün başladığını düşündürüyordu. Ancak burada, neolotik dönemde, çanak-çömlek yokken, daha yerleşik düzene geçilmemişken yapılmış bir ibadethanenin varlığı, tüm tarih bilgimizi alt üst ediyor. Ahmet Tuğrul Yazman Göbeklitepe ile ilgili bir belgesel hazırlamış, belgeselin hazırlanması yaklaşık dört yıl sürmüş. İzlerken yaşadığım şaşkınlığı burada yazarak anlatmam mümkün değil.

12.000 yıl önce yapılmış olan Göbeklitepe Bereketli Hilal denilen bir bölgede bulunuyor ve uzak çevrede Neolotik döneme ait başka yerleşimler de var. Ancak yüzey taramaları yapılmasına rağmen Göbeklitepe yakınında bir yerleşim yok. Bereketli Hilal  bölgesi Adıyaman’dan Siverek’e oradan Suriye’ye uzanan bir hilal biçiminde. Siirt’te devam eden bir kazı alanında benzer bir yapı bulunmuş ancak bu da Göbeklitepe’den 400 yıl sonrasında yapılmış. Göbeklitepe kazılarının 50-90 yıl arası süreceği tahmin ediliyor, çünkü henüz kalıntıların sadece %20 sine ulaşılmış. Kazılmamış 14 tapınak kompleksi daha var.

Bu tapınaklarda 12 adet T biçiminde, tek parça halinde, her biri yaklaşık 60 ton blok taş var. Bu taşlar 2 km öteden taşınmış ve dikilmiş. Sınıf yapılanmasının olmadığı bir dönem için, bu oldukça ilginç bir organizasyon. (İnsanlar gönüllü olarak bir araya gelip bu tapınakları yaparken, birileri onlara yiyecek sağlıyor olmalı, ya da birileri yerleşterme konusunda belli bir yönlendirme yapıyor olmalı.) Daha ilginci ise, daha sonra, bir sebepten ötürü insanlar bu tapınakları bilinçli olarak gömmüşler yani saklamışlar. Belgeselde bunun ayrıntıları da anlatılmakta.

Kazıyı yürüten Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in altını  çizdiği daha da önemli ve şaşırtıcı bir bilgi var: “Göbeklitepe’yi yapan insanlar transandantal düşünceye sahip.” Belgeselde kazının arkeoloğu Klaus Schmidt transandantal insanlar olabileceğinden bahsederken, Hindistanlı astronom B.G. Sidharth vedik bir topluluktan, tasavvuf ehli Metin Bobaroğlu ise aşkın bir zihin göstergesi olduğu için batık bir medeniyetle karşılaşmış olabileceğimizden bahsediyor.

Göbeklitepe Urfa’ya 10 km uzakta bulunmuş. Urfa hep peygamberler şehri diye anılır. Hz. Eyüp, Hz. Şuayip, Hz.İbrahim’in Urfa’dan geldiğini biliyoruz. Etimolojik olarak Urfa kelimesine baktığımız zaman (Ur/Or - Fa) Işık ve Şifa köklerinden oluştuğunu söyleyebiliriz: Yani “şifa veren ışık”. Bu ilginç bir saptamadır çünkü Anadolu’da yaşamış olan Samiler yıldızlara tapanlar olarak bilinir. Orfe öğretilerinde güneş ve ışık kültünün önemli bir yeri vardır. Tasavvuf ve Gnostik öğretilerde ışık - şifa gibi kavramlardan yola çıkarak insanın evrimi hep sevgiye bağlanır.

Yine ilginç bir rastlantı ise tek tanrılı dinlerin babası olarak bilinen İbrahim’in buralı olmasıdır. RHM kökü Akadca gibi antik diller başta olmak üzere birçok Ortadoğu, İran ve Hint dillerinde ortak kullanımlara sahiptir. Akadcada dölyatağı, rahim remu, merhamet eden tanrı remanu, Aramice rahim, merhamet rhm, İbranice rahim, merhamet raham, Hintçe Brahma hep aynı kökten gelir: Sami dillerinde baba anlamına gelen Ab ve yüce anlamına gelen Raam/Raham kelimelerinin birleşiminden kaynaklanmasıyla ortaya çıkan anlamı; “yüce baba” veya yüceltilmişlerin babası’dır. Ab = Baba; Hir veya H'r = Baş; Üst; Yüceltilmiş; Am = Halk. Dolayısıyla, Abhiram veya Abh'ram "Yüceltilmişlerin Babası" veya “halkın babası” anlamlarına gelmektedir. Mısır topraklarında Aba Ra Him (yani Işık halkının babası) olarak karşımıza çıkar. İbranice'de Rakham = "İlahi merhamet", Ab raham; merhametin veya "merhametlilerin babası" anlamlarına gelir. İbranice ve Aramca "merhamet eden", fiil olarak sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama, rahmet anlamlarına gelir. Aynı fiil kökü rahman Arapça’da da mevcut olduğu halde, sıfat biçimi Aramca’dan alıntıya işaret etmektedir. Bugün Proto Türkçe gibi, Proto Sanskritçe’nin Anadolu’da konuşulduğu üzerine çalışmalar vardır. Bununla birlikte değişik kaynaklar ise İbranilerin Hindistan bağlantısına, İbrahim'in Hint kökenli bir rahip olarak batıya göç etmiş olduğuna ve Brahma ve Zerdüştlük ile olan bağlantılarına dikkat çekerler. Yahudi ırkının Hindistan ile bağlantılı olduğunu savunan bu araştırmalara göre; Brahma ve Abraham aynı kişidir, "Abraham" Brahma kelimesinin yanlış telaffuzundan başka bir şey değildir.

İnsan beyninin, kortexin, çok gelişmediği dönemlerde alt beyin ve üst beynin geçirgen  olduğu ile ilgili araştırmalar var: Rüyalar gibi, bilinç dışı görülerin devreye girdiği görülerden bahsediliyor. Bizler genelde bilgiye bilinç ve bilincin işlerine bakıyoruz ama insanoğlunun bir de bilinç dışı katkısı var. Anlaşılan bu sav doğruysa, bahsi geçen dönemlerde gerçeklik bizim anladığımız anlamıyla ayırt edilmiş değildi. Bilgi ise şimdiki algımızdan daha farklıydı. Başta da söylediğim gibi bizler ziraatle kültürün başladığını düşünüyorduk. Ama nasıl oluyorsa Göbeklitepe’ deki yapılarda sembolik bir oluşum var; bu yüksek şuur gerektirir. Çok ciddi bir “gelişmiş zihin” göstergesidir.

Günümüzde bulunan ilk heykel bu bölgeye 12m. uzaklıkta çıkarılmış. Bu heykelin bir benzeri ise 500 yıl sonra Nevari Çori’de bulunmuş. Heykeller arasında ilginç benzerlikler ve bizi şaşırtan tasvirler var. Bildiğiniz gibi zekanın en yüksek biçimi sembolik anlatımdır. Bu heykellerde eller göbek altıda bağlanmış; Bu Tibet, Hint, Antik Mısır, İslam kültürü içinde de gördüğümüz bir duruştur. Bildiğimiz gibi bu bölge Plexus Solaris ya da Solar Pleksus olarak bilenen, Güneş Kursu da dedikleri bir bölge. Sempatik sinir ağlarının en büyüğü burada. Özellikle meditatif çalışmalarda bu duruşu çok kullanmaktayız. Daha ilginç bir sembolik anlatım ise oyma ve heykellerde karşımıza çıkıyor. Heykellerin ağzı yok, bir sebepten ötürü ağız tasviri yapılmamış ancak bunun yerine başlarının arkasından yukarı tırmanan yılan tasviri var. Yani yüksek bilince ulaşmış bir insan tasviri. Yılan doğu kültüründe bilincin sembolüdür. Sadece hayvan sembolu değildir. Lucifer ışığı taşıyan yılandır. Değişimi, zamanı, sonsuzluğu, dönüşümü anlatır. Yılan sembolü peygamberliklerde karşımıza çıkar; örneğin Musa’nın asasında. Asa içsel öğretilerde iradeyi temsil etmektedir. İsa “yılan kadar zeki, güvercin kadar saf olun” der. Yoga’da kundalini enerjisi yılan olarak tasvir edilir, yani kozmik zekanın ve enerjinin insanda canlanmasıdır. Kuran’da ise buna akümul salatdenir; yani duayı diriltin, enerjiyi ayağa kaldırın.

Başka bir dikilitaşta Eril ve dişil ögenin, kainatı yaratan karşıtlıklı birliğini, yani başka bir  deyişle Tevhid’in çelişik birliğini işaret eden anlatımlar görüyoruz. Daha nice sembolik anlatımlar mevcut: örneğin Turna kuşu... Hermetik öğretide Turna; sözün ustalığını ve Tanrı Hermes’i anlatır. Ayrıca Turna tek eşlidir ve  üst bilince gelmiş ilerlemiş insanın tek eşliliği anlatır. Başka bir deyişle aynı dönemde çok eşli insanlar arasında tek eşli olanların tanrılaşmış olduğunun göstergesidir.

İbadetler, Tanrı adları, inanç sitemleri, ritüleller ve bunların adları hep korunmuştur.  Tüm kadim tapınılar, inanç sistemleri ya da uygulamalar bir zaman sonra döneme uygun söylemleri kendine almıştır. Svadhyaya için kendi üzerimizde çalıştığımız gibi, kitap okuyarak ve araştırarak da kendi bilgi eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar sırasında zaman zaman çok dağılabilyoruz, bilgiyi toparlamak, algılamak ve sindirmek için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama odaktan çok şaşmamak ve çok dağılmamak için için önce kendimizi, kendi köklerimizi ve çevremizi anlamaya çalışmalıyız. İşte bakın, bu topraklarda, tüm zamanların tüm kadim bilgileri ile ilgili bir sürü kaynak var. Yeter ki almaya hazır olalım.

Tüm yazılar
 
Yoga'yla Rekabetten Özgürleşmek [Ceren Özbıçakçı] Kanser Tedavisinde Tamamlayıcı: YOGA [Ceren Özbıçakçı] Yoga Kids [Ceren Özbıçakçı]
Stresin Panzehiri Yoga [Ceren Özbıçakçı] EVET BABAANNE “YOGO” YAPIYORUM VE UZUN SÜRE YAPMAK İSTİYORUM [Ceren Özbıçakçı] Yoga ve Beslenme [Arzu Kadriye Arıkan]
Yoga Din midir? [Arzu Kadriye Arıkan] Yaşasın Yoga'yla Tanıştım [Arzu Kadriye Arıkan] Şiddetsizliğim [Arzu Kadriye Arıkan]
Neden Yoga!!! [Arzu Kadriye Arıkan] Karma Yoga [Arzu Kadriye Arıkan] Haydi Çocuklar Yoga'ya... [Arzu Kadriye Arıkan]
Yogayla Placebo Etkisi [Hakime Rümeysa Laçin] Yaratılışın Yogası [Hakime Rümeysa Laçin] Tükenmişlik Sendromunu Yenmede Yoga [Hakime Rümeysa Laçin]
Nietzsche ve Yoga [Hakime Rümeysa Laçin] Mutluluk ve Huzur Kaynağı Olarak Yoga [Hakime Rümeysa Laçin] Meditasyon ve Yoga [Hakime Rümeysa Laçin]
İnsan ve Yoga [Hakime Rümeysa Laçin] Çakralarda Sema [Hakime Rümeysa Laçin] Aşkın Halleri [Hakime Rümeysa Laçin]
Hakime Rümeysa Laçin [Annelik Yogası] Yoga and Pregnancy [Pınar Gogulan] Yoga ve Spor [Selen Özpınar]
Yoga ve Yaşam [Selen Özpınar] Yoga ve Sanat [Selen Özpınar] Yoga ve Kendindelik [Selen Özpınar]
MEN DAKKA DUKKA [Selen Özpınar] Yoga and Islamic Namaz [Pınar Gogulan] Bir Ben Var Bende Benden İçeri [Hatice Karakuzu]
Yoga Çeşitleri [Banu Özgür] İçimizdeki Mucize - ÇAKRALAR [Hatice Karakuzu] Yoga Eski Dostlukları Bozar mı? [Banu Özgür]
Yoga ile Yeniden Doğuş [Hatice Karakuzu] Evrenin Sesi - OM [Hatice Karakuzu] Nefesin Sihiri [Hatice Karakuzu]
Stres ve Yoga [Hatice Karakuzu] Yoga ve Sabır [Senay Küsen] Asanalar ve Sağlığımız [Çiğdem Şengelli Sarman]
Çakralar ve Beslenme [Övgü Arabacı Yiğit] Guna [Ceren Özbıçakçı] Nefes [Ceren Özbıçakçı]
Yoga and Veganism [Pınar Gogulan] İshvara Pranidhana [Selen Özpınar] Yoga ve Düşünce Gücü [Övgü Arabacı Yiğit]
Kıyaslama ve Yoga [Övgü Arabacı Yiğit] Neden Yoga? [Senay Küsen] Tekamül ve Yoga [Övgü Arabacı Yiğit]
Yoga ve Odaklanma [Senay Küsen] Herkese Sevgi Vermek Zorunda mıyız? [Banu Özgür] Garudasana [Övgü Arabacı Yiğit]
Arınma ve Su [Ece Türkmut] Yoga ve Yeşil Yaşam [Ece Türkmut] Ahimsa ve Sauca için Ufak İşaretler [Ece Türkmut]
Yoga ve İslam Dini [Çiğdem Şengelli Sarman] Yoga ile Tanışma [Çiğdem Şengelli Sarman] Omuganız da Sizinle Aynı Yaşta Mı? [Çiğdem Şengelli Sarman]
Yoga ve Nefes Almak [Çiğdem Şengelli Sarman] Yoga ile Gelen Sağlık [Çiğdem Şengelli Sarman] Ne Ekersen Onu Biçersin [Çiğdem Şengelli Sarman]
Aklıma Gelen, Başıma Geliyor [Çiğdem Şengelli Sarman] Limit Sizsiniz! [Çiğdem Şengelli Sarman] Yoga and Autism [Pınar Gogulan]
Yoga İnsan Ruhunu Nasıl Yolculuğa Çıkarıyor [Banu Özgür] Tapas [Banu Özgür] Svadhyaya Yolunda Bir Keşif - Göbeklitepe [Ece Türkmut]
Yoga'nın Geometrisi [Nadide Bozkulak] Yoga ve Pilates [Esin Yılmaz] Yoga ve Din İişkisi [Esin Yılmaz]
Sağlıklı Yaşlanmak ve Yoga [Gürsel Boyacı] Ahimsa [Gürsel Boyacı] Dayaılmaz İkili: Yoga & Tango [Gözde Becerik]
Doğru Oturma Pelvisle Başlar [Elena Özyurt] Hayatın Enerjisi [Elena Özyurt] Vrksasana [Gürsel Boyacı]
Ses, sözcük, mantra [İrina Gültekin] Yoga ve Çalışan Kadın [Zeynep Demiralan] Yoga ve Ahamkar [Zeynep Demiralan]
Yoga ve Ben [Gürsel Boyacı] Yoga ve Anda Yaşamak [Gürsel Boyacı] Yoga ile Düzenli Uyku [Esin Yılmaz]
İlk Görüşte YogAşk [Yasemin Yıldırım] Yoga ve Tümevarım [Gözde Becerik] Preventif (Koruyucu) Bir Sağlık Uygulaması Olarak Yoga [Eylem Yılmaz]
Devenin Bize Öğrettikleri [Eylem Yılmaz] Yoga ve Çiğ Beslenme [Eylem Yılmaz] Yoga ve Sanat [İrina Gültekin]
Ceset Duruşu Korkunç mu Yararlı mı? [Elena Özyurt] Ayaklarımız Duruşumuzun Temelidir [Elena Özyurt] Yoga ile Tanışma [Zeynep Delvin Demiralan ]
Yoga ve Huzur [Türkan Tunalı] Yoga ve Mevlevilik [Hakime Rümeysa Laçin] Yoga Algım [Sinem Eğçin]
Yoga ve Gözlem [Can Arcan] Kaybedilenleri Kazanma Sanatı [Yeliz Şenbaş] Yoga'da Asanalar [Füsun Şahin]
Yoga'da Nefes [Füsun Şahin] Yoga ile Gevşeme [Füsun Şahin] Yoga'da Zihnimiz için Ahimsa ve Tapas [Begüm Boduroğlu]
İçe Dönüş [Begüm Boduroğlu] Yoga'nın Kollarından Yama'lar ve Niyama'lar [Özgenur Çığ] Yoga Felsefesi [Özgenur Çığ]
Yoga ve Başarı [Cumhure Alkan] Yoga ve Meditasyon [Cumhure Alkan] Hamilelik ve Yoga [Cumhure Alkan]
Yoga ve Ruhsal Şifa [Gülseren Aktaş] Chakralar ve Bedenimiz [Gülseren Aktaş] Yoga ile İçimizden Gelen Şifayı Tanımak [Gülseren Aktaş]
Yoga ve Farkındalık Çalışmaları [Gülseren Aktaş] Nefes [Gözden İçöz] Guna [Gözden İçöz]
Yoga ve Zihin [Gözden İçöz] Yoga ve Modern Yaşam [Füsun Şahin] Yoga ile Depresyonu Yenmek [Füsun Şahin]
Yoga ve Ben [Cumhure Alkan] Yoga ve Depresyon [Cumhure Alkan] İçselleşmek [Gözden İçöz]
Ahamkar (Ego) [Gözden İçöz] Yoga ile Stres [Gözden İçöz] Yoga ve Zihin Sağlığı [Begüm Boduroğlu]
Meditasyon [Özgenur Çığ] Kaos'un İçinde Yoga [Özgenur Çığ] Yoga ve Başarı [Cumhure Alkan]
Yoga'nın Basamaklarından Yama'lar ve Niyama'lar [Özgenur Çığ] Yoga Felsefesi [Özgenur Çığ] İç'e Dönüş [Begüm Boduroğlu]
Yoga ve Esneklik [Sibel Dev] Pranayama [Cumhure Alkan] Yoga'da Bedenimiz için Tapas [Begüm Boduroğlu]
Yoga Sutraları [Cumhure Alkan] Asanalar [Özgenur Çığ] Yoga ve İnsan [Füsun Şahin]
Yaşam Enerjimiz "Prana" [Özgenur Çığ] Benzer Ama Farklı: Yoga ve Pilates [Esra Karadayılmaz] Yoga ve Bütünleşmek [Begüm Boduroğlu]
Yoga ile Sevgiye Açılan Yol [Gözden İçöz] Olayı Unut, Dersi Tut [Gülsen Nasıl] Nefes [Begüm Boduroğlu]
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuklar ve Yoga [Selin Karlıer] Yoga'nın Tarihçesi ve Neden Yoga? [Esra Karadayılmaz] Yoga ve Stres [Esra Karadayılmaz]
Yoga ve Farkındalık [Begüm Boduroğlu] Yoga ile Adım Adım [Gülseren Aktaş] Kendini Tanımak [Sibel Dev]
Yoga ve Yaşam [Füsun Şahin] Yeniden Başlamak [Gözden İçöz] Yoga ve Farkındalık [Özgenur Çığ]
Masöz ve Yoga [Gülsen Nasıl] Yoga ve Annem [Zeynep Pembegül] Yoga'nın Sağlığımıza Etkileri [Yasemin Kırklarelili]
Yoa ile Tanışma [Gülseren Aktaş] Hayata Uyanış [Gözden İçöz] Yoga ve Tarihi [Cumhure Alkan]
Okullarda Yoga Yapmanın Getirileri [Nazan Nurhan Yıldırım] Yoga Bize Ne Katar? [Nazan Nurhan Yıldırım] Yoga ile Depresyondan Uzaklaşmak [Nazan Nurhan Yıldırım]
Prana ve Sakinlik [Nazan Nurhan Yıldırım] Beslenme ve Yoga [Nazan Nurhan Yıldırım] Om Nedir? [İsim Belirtilmemiş]
Yoga ve Vipassana Meditasyonu [Can Yıldırım] Yoga ve Theravada Budizmi [Can Yıldırım] Yoga ve Spor [Can Yıldırım]
Yoga ve Dağcılık [Can Yıldırım] Çocuklarla Yoga Yapmanın Önemi [Emine Güngör] Savaş Sanatları ve Yoga [Can Yıldırım]
Yoga ve Eğitim [Mürüvet Karaüzüm] Günlük Yaşamda Yoga [Emine Güngör] Hayata Pozitif Bakabilmek [Emine Güngör]
Hayatta Başımıza Gelenler Tesadüf Değildir [Emine Güngör] Uyanış - Shivananda Surya Namaskara [Gülbin Gütdal] Yoga Olmak [Gülbin Gütdal]
Asanalar-Doğa-Bilinç Buluşması [Gülbin Gütdal] Chandra ve Surya’nın dansıTango [Gülbin Gütdal] Yoga ve İç Özgürlük [Gülbin Gütdal]
Özgürleşebilmek [Bilge Omala] Doğa'mızla Kucaklaşma [Bilge Omala] Yoga'ya Bir Bakış [Ayseli Demirmen]
Yoga ve Yaşam [Betül Yükselici] Yoga ve Tiroid Hastalıkları [Tibet Aktaş] Yoga ve Tarihçesi [Tibet Aktaş]
Yoga ve Sağlık [Tibet Aktaş] Yoga ve Reiki [Betül Yükselici] Yoga ve Meditasyon [Betül Yükselici]
Yoga ve İnsan Sağlığı [Semra Ay] Yoga ve İmgeleme [Tibet Aktaş] Yoga ve Gevşeme [Tibet Aktaş]
Yoga ve Farkındalık [Tibet Aktaş] Yoga ve Beslenme [Ayseli Demirmen] Yoga ve Beslenme [Tibet Aktaş]
Yoga ve Asanalar [Betül Yükselici] Yoga Nedir? [Betül Yükselici] Niyama Bölümü [Ayseli Demirmen]
Yama Bölümü [Ayseli Demirmen] Surya Namaskara - Güneşe Selam [Ayseli Demirmen] Pranayamanın Faydaları [Semra Ay]
Pranayama Nedir? [Ayseli Demirmen] Neden Yoga? [Ayseli Demirmen] Neden Asana? [Ayseli Demirmen]
Menapoz ve Yoga [Tibet Aktaş] Meditasyon ve Yoga [Tibet Aktaş] Gençlik Dönemi ve Yoga [Tibet Aktaş]
Chandra Namaskara - Aya Selam [Ayseli Demirmen] Asanalar - Yoga Duruşları [Ayseli Demirmen] Madonna'nın Yoga Sırrı [Anna Yaşa]
Neden Hamile Kadınlara Yoga Gerekiyor? [Anna Yaşa] Yoga ve Sağlık [Anna Yaşa] Çocuklar, Gençler ve Yoga [Anna Yaşa]
Yoga ile Kendini Tanımak [Anna Yaşa] Asla Söyleme "Asla" [Anna Yaşa] Yoga Strese Karşı [Anna Yaşa]
Ben Bir Yogi Olmak İstiyorum [Anna Yaşa] Yoga'nın Barışa ve Sevgiye Etkisi [Anna Yaşa] Doğum Sonrası Yoga [Anna Yaşa]
 
Yoga Türkiye bir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü iştirakidir.
Tüm hakları saklıdır. 2019 ©